Privātpersonām

Klientiem nereti svarīgākais ir atrast lētāko un piemērotāko apdrošināšanas piedāvājumu un saņemt laicīgu atgādinājumu par apdrošināšanas polises beigu datuma tuvošanos.

Tāpēc šīm lietām mēs pievēršam vislielāko uzmanību, lai mūsu klienti būtu apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem.

Ieteikumi ugunsdrošībai

Atceries! Pārbaudes un tīrīšanas ir jādokumentē ar atbilstošu pārbaudes aktu! Ņem vērā, ka šis ir īss kopsavilkums, ieskaties: Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"  ⇒ https://likumi.lv/ta/id/281646

KĀ TO VISU SAKĀRTOT? Pašam būt speciālistam visās lietās nav iespējams. Droši sazinies ar:

Ugunsdrošības pakalpojumi
e-pasts: [email protected]
tālr. 6755679 | www.fnserviss.lv

► Preces jūsu mājokļa ugunsdrošībai;
► Ugunsdzēsības aprātu pārbaude un remonts;
► Skursteņslauķa pakalpojumi;
► Elektrības pretestības mērījumi.

Elektrības pretestības mērījumi
Energy Expert, SIA
Guntis 29289319
http://energyexpert.lv/

Latvijas Elektriķu brālība
https://saite.lv/CsA

Skursteņslauķi
Skursteņmeistars 67607777
http://skurstenmeistars.lv/

 

Skursteņslaucītāju amata brālība
http://skurstenslaukiem.lv/

Iepazīsties arī ar Latvijas apdrošinātāju asociācijas ieteikumiem: